För boende

Årsstämman hölls den 6 februari 2023.

Måndagen 6/2-2023 kallade vi till vår årliga föreningsstämma - årets viktigaste möte för dig med bostadsrätt i Tre Damer. Årets stämma hölls i Vårfru kyrkans samlingssal och det var många medlemmar som sök sig dit

Inför årets stämma så valde vi att dela ut kallelsen i medlemmarnas brevlådor istället för att hänga den i portarna.

En motion hade inkommit till året stämma och styrelsen biföll motionen under förutsättningar att det bildades en arbetsgrupp för att utreda möjligheten för att installera solceller på våra tak.

Info om var du hittar närmaste skyddsrum

Använd länken här under så kommer du till MSB hemsida, scrolla ner till du ser texten "här kan du hitta dit närmaste skyddsrum", klicka på texten, när ett nytt fönster öppnas så skriv in gatuadressen i sökrutan.

Klicka på länken så kommer du till MSB.s hemsida

Informationsblad

Vår bostadsrättsförening har även ett informationsblad som delas ut några gånger per år.

Här står det senaste som händer i föreningen, bl.a. beslut om trädgårdsarbeten, tv-kanaler, Internet mm.

Redaktör för bladet är Linnéa Öst, som gärna tar emot tips. Kontaktuppgifter hittar du på porttavlorna. Reservation för fel i uppgifter. Vid frågor, kontakta redaktören.

Tidigare informationsblad

Infoblad nr 1 - 2020
Infoblad nr 2 - 2020
Infoblad nr 3 - 2020
Infoblad nr 4 - 2020

Infoblad nr 1 - 2021
Infoblad nr 2 - 2021
Infoblad nr 3 - 2021
Infoblad nr 4 - 2021
Infoblad nr 5 - 2021

Infoblad nr 1 - 2022
Infoblad nr 2 - 2022
Infoblad nr 3 - 2022
Infoblad nr 4 - 2022
Infoblad nr 5 - 2022
Infoblad nr 6 - 2022

Infoblad nr 1 - 2023
Infoblad nr 2 - 2023
Infoblad nr 3 - 2023
Infoblad nr 4 - 2023
Infoblad nr 5 - 2023

För köpare

Till potentiella köpare av bostadsrätt inom Rb Brf Tre Damer.

Innan köpet kanske du har en del frågor. Vi ber dig att i första hand ställa dessa till antingen mäklaren eller säljaren. Från föreningens sida har vi små möjligheter att besvara frågor från den som än så länge endast är spekulant.

Ekonomisk information hittar du i vår årsredovisning, som tillhandahålls av mäklare och/eller säljare. Den finns även här på hemsidan, under ”Förvaltning>årsredovisning”.

En vanlig fråga är om månadsavgiften (eg årsavgiften), och eventuella höjningar. Denna avgift har justerats enligt följande: I samband med fasad- och fönsterrenovering av föreningens sk låghus under åren 2005–2007 lånades cirka 80 Mkr. Avgifterna höjdes 1 juli 2005 med 1.6% och 1 januari 2006 med 1,9%. Den 1 oktober 2011 var höjningen 5%, för att kunna möta upp kommande underhållsbehov i föreningen. Nu är fasad- och fönsterbytena på våra höghus klart. Avgifterna har höjts med 5% från och med 1 oktober 2019, för att även nu vara rustade för kommande underhåll och reparationer.

I enlighet med budgeten för 2022-09-01 - 2023-08-31 så höjs årsavgiften för lägenheterna, p-platserna, garagen och lokaler med 5 % from den 1 oktober 2022. Från styrelsens sida kan vi varken muntligen eller skriftligen göra utfästelser om hur avgiften kan komma att utvecklas i framtiden.

Varje medlem måste själv teckna ett bostadsrättstillägg på hemförsäkringen, det ingår inte i årsavgiften.

I årsavgiften ingår kabel-tv. Bredbandsanslutning Det finns uttag i samtliga lägenheter, kostnaden för bredband ingår numera i månadsavgiften till föreningen.

Vi har kölista för både garage och parkeringsplatser. Kötiden varierar beroende på läge. Generellt är väntetiden för parkeringsplats minst 5 år, och för garage betydligt längre.

Beslut om övertagande av bostadsrätten tas på styrelsemöten, dessa hålls varje månad. I samband med bekräftelse på övertagandet av bostadsrätten får du vår folder ”information för boende”. Där finns mycket matnyttigt för dig som är nyinflyttad, bland annat trivselregler och vad du ansvarar för i bostaden – och vad som föreningen står för.

Välkommen till Fruängen!

För mäklare

OBS! Vänligen respektera att det inte är tillåtet att sätta upp annonser/reklamblad på våra ytterdörrar och anslagstavlor. Mäklarskyltar på gården tillåts endast vid visning.

Överlåtelsehandlingar och pantföreskrivningar skickas till:
Riksbyggen servicecenter
Box 540
721 09 Västerås
boa@riksbyggen.se

Medlemskap: Beslut om medlemskap tas på styrelsemötena. Dessa hålls varje månad. Se mötesdatum under förvaltning > styrelse Minsta tillåtna ägarandel enligt föreningens stadgar är 10 %. Föreningen godtar inte juridiska personer som medlemmar.

Månadsavgift: I enlighet med budgeten för 2022 - 2023 så höjs årsavgiften för lägenheterna, p-platserna och garagen med 5 % from den 1 oktober.

Tre Damer A-Ö

Föreningen är medlem i Riksbyggens Intresseförening. För enskilda medlemmar krävs inte medlemskap i Riksbyggen.

Andrahandsuthyrning: Beviljas tidigast 3 månader efter tillträdesdatum. Regler för andrahandsuthyrning, se Övrigt > Andrahandsuthyrning.

Antal bostadsrättslägenheter: Föreningen har 567 bostadsrättslägenheter. I månadsavgiften ingår värme, vatten, vinds- eller källarförråd samt tillgång till tvättstuga och gemensamhetslokaler.

Antal lokaler: Föreningen hyr ut ett antal lokaler med hyresrätt.

Bredband: Bredband (LAN) Det finns uttag i varje lägenhet, och kostnaden för bredbandet ingår numera i månadsavgiften till föreningen.Internet / Bredband

Ekonomisk förvaltare: Riksbyggen.

Förråd: I varje bostadsrätt ingår ett vinds- eller källarförråd.

Försäkring: Medlemmarna ansvarar själva för hemförsäkringen och bostadsrätttillägget.

Gemensamhetslokaler: Föreningen har 17 st cykelrum samt ett hobbyrum.

Gästlägenhet: En mindre lokal med cirka fyra sängplatser är renoverad och kan hyras av medlem i föreningen.

Hushållsel: Ingår inte i månadsavgiften.

Parkeringsplatser: För närvarande är kötiden minst 6 år för p-plats, för garage är den betydligt längre. Information om hur man ställer sig i kö finns under "Övrigt" sen parkering/garage.

Reparationer, underhållsprojekt och stambyten: Information om dessa hittar du under Föreningen > Om vår förening.

Stadgar: Föreningens stadgar

Stambyte: Stammarna byttes 1995-1997.

Teknisk förvaltare: Riksbyggen.

Trappstädning: Sköts av en privat entreprenör.

Trädgård: Förvaltas av AB Solbrudens trädgårdar.

Tv/kabel-TV: De analoga tv-kanalerna som levereras från telenor ingår i månadsavgiften. Den som önskar utökat tv-utbud kan beställa detta via telenor TV & Internet / Bredband

Tvättstuga: I föreningen har alla medlemmar tillgång till 16 st tvättstugor. två av dessa är avsedd för grov/mattvätt.

Värme, vatten: Ingår i månadsavgiften.

Årsredovisning: Se Brf Tre Damers årsredovisning 2022 och äldre årsredovisningar här Förvaltning > Årsredovisning.