För boende

Årsstämman måndagen den 1 februari 2021.

Måndagen 1/2-2021 genomförde vi vår årliga föreningsstämma - årets viktigaste möte för dig med bostadsrätt i Tre Damer. Årets årstämma genomfördes med poströstning och digitalt inom styrelsen pga. corana-pandemin

Enligt röstlängden så var det 105 st bostadsrätter representerade via poströster.

2 st motioner var inlämnade till året stämma samt 1 st motioner från 2020, styrelsens framställan och stämmans beslut finns redovisade i årsmötesprotokollet.

Informationsblad

Vår bostadsrättsförening har även ett informationsblad som delas ut några gånger per år.

Här står det senaste som händer i föreningen, bl.a. beslut om trädgårdsarbeten, tv-kanaler, Internet mm.

Redaktör för bladet är Linnéa Öst, som gärna tar emot tips. Kontaktuppgifter hittar du på porttavlorna. Reservation för fel i uppgifter. Vid frågor, kontakta redaktören.

Tidigare informationsblad

Infoblad nr 1 - 2016
Infoblad nr 3 - 2016
Infoblad nr 4 - 2016

Infoblad nr 1 - 2017
Infoblad nr 2 - 2017
Infoblad nr 3 - 2017
Infoblad nr 4 - 2017
Infoblad nr 5 - 2017

Infoblad nr 1 - 2018
Infoblad nr 2 - 2018
Infoblad nr 3 - 2018

Infoblad nr 1 - 2019
Infoblad nr 2 - 2019
Infoblad nr 3 - 2019
Infoblad nr 4 - 2019
Infoblad nr 5 - 2019

Infoblad nr 1 - 2020
Infoblad nr 2 - 2020
Infoblad nr 3 - 2020
Infoblad nr 4 - 2020

Infoblad nr 1 - 2021
Infoblad nr 2 - 2021
Infoblad nr 3 - 2021
Infoblad nr 4 - 2021
Infoblad nr 5 - 2021

För köpare

Till potentiella köpare av bostadsrätt inom Rb Brf Tre Damer.

Innan köpet kanske du har en del frågor. Vi ber dig att i första hand ställa dessa till antingen mäklaren eller säljaren. Från föreningens sida har vi små möjligheter att besvara frågor från den som än så länge endast är spekulant.

Ekonomisk information hittar du i vår årsredovisning, som tillhandahålls av mäklare och/eller säljare. Den finns även här på hemsidan, under ”Förvaltning>årsredovisning”.

En vanlig fråga är om månadsavgiften (eg årsavgiften), och eventuella höjningar. Denna avgift har justerats enligt följande: I samband med fasad- och fönsterrenovering av föreningens sk låghus under åren 2005–2007 lånades cirka 80 Mkr. Avgifterna höjdes 1 juli 2005 med 1.6% och 1 januari 2006 med 1,9%. Den 1 oktober 2011 var höjningen 5%, för att kunna möta upp kommande underhållsbehov i föreningen. Nu är fasad- och fönsterbytena på våra höghus klart. Avgifterna har höjts med 5% från och med 1 oktober 2019, för att även nu vara rustade för kommande underhåll och reparationer. Från styrelsens sida kan vi varken muntligen eller skriftligen göra utfästelser om hur avgiften kan komma att utvecklas i framtiden.

Varje medlem måste själv teckna ett bostadsrättstillägg på hemförsäkringen, det ingår inte i årsavgiften.

I årsavgiften ingår kabel-tv. Bredbandsanslutning finns i samtliga lägenheter, men avgiften ingår inte. Anslutning är frivillig.

Vi har kölista för både garage och parkeringsplatser. Kötiden varierar beroende på läge. Generellt är väntetiden för parkeringsplats cirka 5 år, och för garage betydligt längre.

Beslut om övertagande av bostadsrätten tas på styrelsemöten, dessa hålls varje månad. I samband med bekräftelse på övertagandet av bostadsrätten får du vår folder ”information för boende”. Där finns mycket matnyttigt för dig som är nyinflyttad, bland annat trivselregler och vad du ansvarar för i bostaden – och vad som föreningen står för.

Välkommen till Fruängen!

För mäklare

OBS! Vänligen respektera att det inte är tillåtet att sätta upp annonser/reklamblad på våra ytterdörrar och anslagstavlor. Mäklarskyltar på gården tillåts endast vid visning.

Överlåtelsehandlingar och pantföreskrivningar skickas till:
Riksbyggen servicecenter
Box 540
721 09 Västerås
boa@riksbyggen.se

Medlemskap: Beslut om medlemskap tas på styrelsemötena. Dessa hålls varje månad. Se mötesdatum under förvaltning > styrelse Minsta tillåtna ägarandel enligt föreningens stadgar är 10 %. Föreningen godtar inte juridiska personer som medlemmar.

Månadsavgift: I enlighet med budgeten för 2020 - 2021 så är ingen avgiftshöjning planerad.

Tre Damer A-Ö

Föreningen är medlem i Riksbyggens Intresseförening. För enskilda medlemmar krävs inte medlemskap i Riksbyggen.

Andrahandsuthyrning: Beviljas tidigast 3 månader efter tillträdesdatum. Regler för andrahandsuthyrning, se Övrigt > Andrahandsuthyrning.

Antal bostadsrättslägenheter: Föreningen har 567 bostadsrättslägenheter. I månadsavgiften ingår värme, vatten, vinds- eller källarförråd samt tillgång till tvättstuga och gemensamhetslokaler.

Antal lokaler: Föreningen hyr ut ett antal lokaler med hyresrätt.

Bredband: Bredband (LAN) finns i varje lägenhet. Varje medlem tecknar själv abonnemang hos Ownit. Se Internet / Bredband

Ekonomisk förvaltare: Riksbyggen.

Förråd: I varje bostadsrätt ingår ett vinds- eller källarförråd.

Försäkring: Medlemmarna ansvarar själva för hemförsäkringen och bostadsrätttillägget.

Gemensamhetslokaler: Föreningen har 17 st cykelrum samt ett hobbyrum.

Gästlägenhet: En mindre lokal med cirka fyra sängplatser är renoverad och kan hyras av medlem i föreningen.

Hushållsel: Ingår inte i månadsavgiften.

Parkeringsplatser: För närvarande är kötiden cirka 5 år för p-plats, för garage är den betydligt längre. Information om hur man ställer sig i kö finns under "Övrigt" sen parkering/garage.

Reparationer, underhållsprojekt och stambyten: Information om dessa hittar du under Föreningen > Om vår förening.

Stadgar: Föreningens stadgar

Stambyte: Stammarna byttes 1995-1997.

Teknisk förvaltare: Riksbyggen.

Trappstädning: Sköts av en privat entreprenör.

Trädgård: Förvaltas av Riksbyggen Trädgård.

Tv/kabel-TV: De analoga tv-kanalerna som levereras från telenor ingår i avgiften. Den som önskar utökat tv-utbud kan beställa detta via telenor TV & Internet / Bredband

Tvättstuga: I föreningen har alla medlemmar tillgång till 16 st tvättstugor. En av dessa är avsedd för grov/mattvätt.

Värme, vatten: Ingår i månadsavgiften.

Årsredovisning: Se Brf Tre Damers årsredovisning 2019 och äldre årsredovisningar här Förvaltning > Årsredovisning.