Förvaltning

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Den väljer en styrelse som sköter den löpande förvaltningen samt revisorer för att kontrollera styrelsens arbete.

Valberedningen föreslår kandidater till styrelsen och andra poster i förvaltningen.

Till styrelsens hjälp med ekonomi och teknik samt fastighetsskötsel anlitas Riksbyggen.

Trappstädning, trädgårdsskötsel och snöröjning utlämnas på entreprenad. Klicka på respektive länk för vidare information.

Årsstämma

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Där får alla medlemmar vara med och fatta de stora besluten och välja funktionärer.

Stämman beslutar bl a om:
tillsättande och avsättande av styrelse och revisorer
fastställande av årsredovisning och behandling av vinst eller förlust
ansvarsfrihet för styrelsen
ändring av stadgarna

Ordinarie föreningsstämma brukar hållas första måndagen i februari. Håll utkik på anslagstavlan, informationskanalen eller denna hemsida efter kallelse. Ur demokratisk synpunkt bör alla medlemmar vara med.

Motioner med önskemål/klagomål måste lämnas in till styrelsen senast sista september året innan årsstämman.

Medlemmar kan nominera nya ledamöter till förtroendeposter i styrelsen. Gäller såväl revisorer, ledmöter samt valberedningen. Kontakta i så fall sammankallande för valberedningen.

Extra föreningsstämma ska hållas:
när styrelsen tycker det finns anledning
när revisorerna begär det
när minst 10% av medlemmarna begär det

Styrelse

Styrelsen består sedan 2022-02-28 av:

Befattning Namn E-post
Ordförande Leif Andersson
Vice ordförande Nils Antman
Sekreterare Linnea Öst
Ledamot Vakant
Ledamot Emelia Nordström
Ledamot Rolf Persson
Riksbyggens repr. Thord Pettersson 08-602 35 77 thord.pettersson@riksbyggen.se
Suppleant Irma Ortega
Suppleant Kajsa Modin
Suppleant Laura Christenson
Suppleant Sandra Gustafsson
Riksbyggens suppl. Camilla Zarbell

Datum som styrelsen sammanträder under 2023:
14/8, 18/9, 16/10, 20/11, 18/12, 15/1-24

Revisorer

Befattning Namn
Ordinarie Helena Wande
Suppleant Daniel Castanos

Valberedning

Befattning Namn Telefon E-post
-
Sammankallande Gustav Almestål 073-928 04 67 gustav.almestal@gmail.com
- karl Blomqvist 076-948 37 88
- Veronica Nordlander

Förvaltare

Riksbyggens representant i styrelsen och vår förvaltare är:

Befattning Namn Telefon E-post
Förvaltare Thord Pettersson 08-602 36 77 thord.pettersson@riksbyggen.se


Om ni inte får svar, prova senare eller mejla.

Felanmälan

Om du upptäcker något fel i området eller i din lägenhet som det är föreningens sak att åtgärda* anmäler du detta till Felanmälan via Riksbyggens tjänst "Riksbyggen Dag & Natt", telefon 0771-860 860 (öppet dygnet runt).

*kontrollera i förväg att det inte är ditt eget ansvar, annars riskerar du att debiteras för nedlagt arbete.

Städning

Trappstädningen sköts på entreprenad av en privat städfirma. Har du några synpunkter på hur den sköts eller i övrigt gällande städningen kan du kontakta vår förvaltare eller Rolf Persson,kontaktuppgifter finns på anslagtavlan i porten.

Trädgård & snöröjning

Trädgård och yttre renhållning sköts på entreprenad av AB Solbrudens Trädgårdar. Under vinterperioden är det Riksbyggen som svarar för snöröjning. Har du några synpunkter på hur den sköts eller i frågor gällande trädgården och snöröjningen kan du kontakta vår förvaltare eller Emelia Nordström, kontaktuppgifter finns på anslagstavlan i porten.