Förvaltning

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Den väljer en styrelse som sköter den löpande förvaltningen samt revisorer för att kontrollera styrelsens arbete.

Valberedningen föreslår kandidater till styrelsen och andra poster i förvaltningen.

Till styrelsens hjälp med ekonomi och teknik samt fastighetsskötsel anlitas Riksbyggen.

Trappstädning, trädgårdsskötsel och snöröjning utlämnas på entreprenad. Klicka på respektive länk för vidare information.

Årsstämma

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Där får alla medlemmar vara med och fatta de stora besluten och välja funktionärer.

Stämman beslutar bl a om:
tillsättande och avsättande av styrelse och revisorer
fastställande av årsredovisning och behandling av vinst eller förlust
ansvarsfrihet för styrelsen
ändring av stadgarna

Ordinarie föreningsstämma brukar hållas första måndagen i februari. Håll utkik på anslagstavlan, informationskanalen eller denna hemsida efter kallelse. Ur demokratisk synpunkt bör alla medlemmar vara med.

Motioner med önskemål/klagomål måste lämnas in till styrelsen senast sista september året innan årsstämman.

Medlemmar kan nominera nya ledamöter till förtroendeposter i styrelsen. Gäller såväl revisorer, ledmöter samt valberedningen. Kontakta i så fall sammankallande för valberedningen.

Extra föreningsstämma ska hållas:
när styrelsen tycker det finns anledning
när revisorerna begär det
när minst 10% av medlemmarna begär det

Styrelse

Styrelsen består sedan 2022-02-28 av:

Befattning Namn Telefon E-post
Ordförande Leif Andersson 08-646 74 01 leif@tredamer.se
Vice ordförande Nils Antman 073-404 44 36 nils_e.antman@hotmail.com
Sekreterare Linnea Öst 070-720 20 22 linnea.ost@gmail.com
Ledamot Cedric Voss 079-334 74 57 cedric.voss@protonmail.com
Ledamot Leif Bohjort 070-733 55 10 bohjort.leif@gmail.com
Ledamot Rolf Persson 072-366 65 66 till_roffe@hotmail.com
Riksbyggens repr. Thord Pettersson 08-602 36 77 thord.pettersson@riksbyggen.se
Suppleant Agneta Edin 070-874 03 15 agnetaedin@hotmail.com
Suppleant Linn Fransson-Simic 070-441 55 85 linn@dottydesign.se
Suppleant Emelia Nordström 073-632 29 85 emelia.h.n@gmail.com
Suppleant Sandra Gustafsson 070-280 21 04 gustafssonsan@gmail.com
Riksbyggens suppl. Eva Zettervall 0771-860 860 eva.zettervall@riksbyggen.se

Datum som styrelsen sammanträder:
14/3-2022, 11/4-22, 9/5-22, 13/6-22, 4/7-22, 22/8-22

Revisorer

Befattning Namn
Ordinarie Helena Wande
Suppleant Daniel Castanos

Valberedning

Befattning Namn Telefon E-post
-
Sammankallande Gustav Almestål 073-928 04 67 gustav.almestal@gmail.com
- karl Blomqvist 076-948 37 88
- Joel Edin 073-508 37 54

Förvaltare

Riksbyggens representant i styrelsen och vår förvaltare är:

Befattning Namn Telefon E-post
Förvaltare Thord Pettersson 08-602 36 77 thord.pettersson@riksbyggen.se


Om ni inte får svar, prova senare eller mejla.

Felanmälan

Om du upptäcker något fel i området eller i din lägenhet som det är föreningens sak att åtgärda* anmäler du detta till Felanmälan via Riksbyggens tjänst "Riksbyggen Dag & Natt", telefon 0771-860 860 (öppet dygnet runt).

*kontrollera i förväg att det inte är ditt eget ansvar, annars riskerar du att debiteras för nedlagt arbete.

Städning

Trappstädningen sköts på entreprenad av en privat städfirma. Har du några synpunkter på hur den sköts eller i övrigt gällande städningen kan du kontakta vår förvaltare eller Rolf Persson (se styrelsen för telefonnummer).

Trädgård & snöröjning

Trädgård och yttre renhållning sköts på entreprenad av Riksbyggen Trädgård. Även under vinterperioden är det Riksbyggen Trädgård som svarar för snöröjning. Har du några synpunkter på hur den sköts eller i övrigt gällande städningen kan du kontakta vår förvaltare eller Sandra Gustafsson (se styrelsen för telefonnummer).