Förråd

Våra förråd

231015002 Fickspegeln 1

Nummer Yta kvm Adress Status
2607 3,0 Eva Bonniers gata 8 Uthyrd
2608 3,5 Eva Bonniers gata 4 Uthyrd
2750 36,0 Eva Bonniers gata 10 Uthyrd
2752 3,5 Eva Bonniers gata 6 Uthyrd
2762 2,5 Eva Bonniers gata 2 Uthyrd
2768 10,0 Eva Bonniers gata 8 Ledig
2805 17,0 Eva Bonniers gata 8 Uthyrd
2806 15,0 Eva Bonniers gata 6 Uthyrd
2810 3,0 Eva Bonniers gata 10 Uthyrd
2811 10,0 Eva Bonniers gata 10 Uthyrd
2816 4,5 Eva Bonniers gata 6 Uthyrd
2817 4,5 Eva Bonniers gata 4 Uthyrd
2819 4,5 Eva Bonniers gata 2 Uthyrd
2823 3,0 Eva Bonniers gata 2 Ledig
2824 1,5 Eva Bonniers gata 8 Ledig
2825 2,5 Eva Bonniers gata 10 Ledig
2829 4,5 Eva Bonniers gata 2 Uthyrd
2842 4,5 Eva Bonniers gata 10 ledig

231015003 Handväskan 3

Nummer Yta kvm Adress Status
2660 2,0 Hanna Paulis gata 39 Uthyrd
2661 2,0 Hanna Paulis gata 27 Uthyrd
2755 2,0 Hanna Paulis gata 39 Uthyrd
2757 20,0 Hanna Paulis gata 11 ledig
2758 2,0 Hanna Paulis gata 11 Uthyrd
2765 21,0 Hanna Paulis gata 27 Uthyrd
2766 2,0 Hanna Paulis gata 37 Uthyrd
2767 2,0 Hanna Paulis gata 37 Uthyrd
2770 2,0 Hanna Paulis gata 21 Ledig
2771 7,0 Hanna Paulis gata 21 Ledig
2772 2,0 Hanna Paulis gata 9 Uthyrd
2802 2,0 Hanna Paulis gata 7 Uthyrd
2814 5,0 Hanna Paulis gata 11 Uthyrd
2820 4,2 Hanna Paulis gata 33 Uthyrd
2821 2,0 Hanna Paulis gata 35 ledig
2822 2,0 Hanna Paulis gata 31 ledig
2839 2,0 Hanna Paulis gata 23 Uthyrd
2840 3,0 Hanna Paulis gata 23 Uthyrd

231015004 Parasollet 1

Nummer Yta kvm Adress Status
2598 5,0 Kata Dalströms gata 10 Uthyrd
2599 10,0 Kata Dalströms gata 10 Uthyrd
2618 6,0 Kata Dalströms gata 10 Uthyrd
2619 3,0 Eva Bonniers gata 13 Uthyrd
2627 26,0 Eva Bonniers gata 39 Uthyrd
2628 6,0 Eva Bonniers gata 37 Uthyrd
2629 4,0 Eva Bonniers gata 31 Uthyrd
2630 3,0 Eva Bonniers gata 35 Uthyrd
2636 5,0 Eva Bonniers gata 37 Uthyrd
2637 2,0 Eva Bonniers gata 33 Uthyrd
2638 4,5 Eva Bonniers gata 31 Uthyrd
2753 6,0 Eva Bonniers gata 37 Uthyrd
2754 5,0 Eva Bonniers gata 23 ledig
2756 2,0 Eva Bonniers gata 19 ledig
2759 5,0 Eva Bonniers gata 31 ledig
2769 2,0 Eva Bonniers gata 21 Uthyrd
2795 6,0 Eva Bonniers gata 37 Uthyrd
2797 21,0 Eva Bonniers gata 11 Uthyrd
2803 15,0 Eva Bonniers gata 11 Uthyrd
2808 15,0 Eva Bonniers gata 31 Uthyrd
2826 2,0 Eva Bonniers gata 9 Ledig
2828 2,0 Eva Bonniers gata 23 Ledig
2830 2,0 Eva Bonniers gata 37 Uthyrd
2831 32,0 Eva Bonniers gata 39 Ledig
2832 15,0 Eva Bonniers gata 39 Ledig
2833 1,5 Eva Bonniers gata 39 Ledig
2837 6,0 Kata Dalströms gata 10 Uthyrd
2841 2,0 Eva Bonniers gata 11 Uthyrd
2844 1,5 Eva Bonniers gata 21 Ledig

231015005 Handväskan 4

Nummer Yta kvm Adress Status
2665 2,0 Hanna Paulis gata 10 Uthyrd
2666 2,0 Hanna Paulis gata 6 Ledig
2675 2,0 Elsa Brändströms gata 60a Uthyrd
2678 2,0 Elsa Brändströms gata 60a Ledig
2763 13,0 Hanna Paulis gata 10 Uthyrd
2764 2,0 Hanna Paulis gata 8 ledig
2799 2,0 Hanna Paulis gata 4 Ledig
2838 2,0 Hanna Paulis gata 14 Ledig
2843 2,0 Hanna Paulis gata 10 Uthyrd

231015006 Hårnålen 1

Nummer Yta kvm Adress Status
2609 12,0 Kata Dalströms gata 19 Uthyrd
2610 4,0 Kata Dalströms gata 15 Uthyrd
2613 4,0 Kata Dalströms gata 11 Uthyrd
2760 2,0 Kata Dalströms gata 19 Uthyrd
2761 3,0 Kata Dalströms gata 3 Uthyrd
2812 10,0 Kata Dalströms gata 19 Uthyrd
2807 ??,0 Kata Dalströms gata 15 Uthyrd
2834 1,5 Kata Dalströms gata 9 Ledig
2835 2,0 Kata Dalströms gata 15 Uthyrd
2836 1,5 Kata Dalströms gata 15 Uthyrd